Stomatolozi mogu pomoći u prevenciji srčanih udara


Stomatolozi mogu pomoći u prevenciji srčanih udara

Prema rezultatima švedskog istraživanja, stomatolozi mogu imati važnu ulogu u očuvanju života svojih bolesnika tako da prepoznaju bolesnike s rizikom od srčanog udara (infarkt miokarda) te ih upute liječnicima na daljnje pretrage.

Istraživanje je uključivalo 200 ispitanika (101 ženu i 99 muškaraca) privatnih stomatoloških ordinacija u Švedskoj, čiji su stomatolozi koristili računalni sustav "HeartScore" kako bi izračunali rizik bolesnika za umiranje od srčanog udara unutar sljedećih deset godina.

HeartScore je osmišljen od strane Europskog društva za kardiologiju i mjeri rizik za razvoj kardiovaskularne bolesti osoba od 45 do 65 godina uzimajući u obzir dob, spol, ukupnu razinu kolesterola, sistolički tlak i pušenje.

HeartScore je izračunat za svakog ispitanika, a ispitanicima s iznosom 10% i više preporučeno je da potraže stručnu medicinsku pomoć.

Dvanaest ispitanika iz istraživanja, svi muškarci, imali su HeartScore koji je iznosio 10% ili više. Sve žene koje su bile uključene u istraživanje imale su Heartscore od 5% ili manje. Od dvanaest muških ispitanika s HeartScorom 10% ili više, devet je potražilo pomoć kod liječnika koji je odredio daljnje pretrage za šest ispitanika. Dva ispitanika nisu tražila daljnju medicinsku pomoć, a stomatolog je jednog ispitanika potaknuo na prestanak pušenja.

Autori istraživanja zaključuju da stomatolozi mogu koristiti sustav kako bi prepoznali bolesnike koji nisu svjesni svog rizika za razvoj ozbiljnih komplikacija kao rezultat kardiovaskularne bolesti i kod kojih je potrebna medicinska intervencija. Autori su također komentirali da se prema novijim podacima koji upućuju na povezanost između oralnih i ne-oralnih bolesti, i s mogućnošću izvođenja testova u ordinaciji za bolesti kao što su kardiovaskularna bolest i dijabetes, stomatolozi nalaze u povoljnoj poziciji za poboljšanje općeg zdravlja i dobrobiti svojih bolesnika.

Izvor:
Journal of the American Dental Association