Svakodnevna konzumacija oraha može smanjiti rizik od srčane bolesti


Svakodnevna konzumacija oraha može smanjiti rizik od srčane bolesti

Rezultati nove studije pokazali su da osobe u 60-im i 70-im godinama života koje redovito jedu orahe mogu imati smanjenu razinu upale u tijelu, koja je inače povezana s manjim rizikom od srčane bolesti

Pokazalo se da konzumiranje 30 do 60 grama oraha dnevno može smanjiti razinu markera upale za čak 11,5 posto

Od deset dobro poznatih markera upale, šest je bilo značajno smanjeno nakon konzumacije oraha, uključujući interleukin-1β, snažni proupalni citokin čija je farmakološka inaktivacija snažno povezana sa smanjenom učestalošću koronarne bolesti srca.

Inače, akutna upala nam pomaže u zacjeljivanju rana i borbi protiv infekcija, dok nam kronična upala uzrokovana čimbenicima kao što su loša prehrana, pretilost, stres i povišeni krvni tlak, šteti.

Valja spomenuti, da je kronična upala presudan čimbenik u razvoju i napredovanju ateroskleroze. Stoga težina ateroskleroze uvelike ovisi o kroničnoj upali, a prehrambene promjene i  promjene životnog stila ključne su za ublažavanje ovog procesa.

Rezultati ovog istraživanja sugeriraju da su orasi jedna od namirnica koja može smanjiti kroničnu upalu, što bi moglo pomoći u smanjenju rizika od srčane bolesti - stanja na koje postajemo osjetljiviji starenjem. 

Izvor:
Journal of the American College of Cardiology