Sve manje Hrvatica koristi hormonske kontraceptive


Sve manje Hrvatica koristi hormonske kontraceptive

Povod za razgovor s vodećim stručnjakom za kontracepciju u Republici Hrvatskoj prof. dr. sc. Velimirom Šimunićem su najnoviji podaci prodaje hormonskih kontraceptiva za sustavnu primjenu u Hrvatskoj za protekle tri godine.  

Naime, podaci tvrtke IMS Adriatic d.o.o. pokazuju da je potrošnja hormonskih kontraceptiva za sustavnu primjenu u Republici Hrvatskoj u stalnom padu te da tržište hormonskih kontraceptiva u prosjeku po godini pada za oko 4 posto.

Kako tumačite navedeni pad primjene hormonskih kontraceptiva za sustavnu primjenu?

Točno je da je zabilježen pad primjene hormonskih kontraceptiva za sustavnu primjenu. Naime, bili smo umjereno zadovoljni kada je 14% Hrvatica koristilo kontracepcijske pilule. Nažalost danas ih koristi tek 8% žena reprodukcijske dobi (15 do 44 godine). Odavno je utvrđeno da u zemljama gdje se kontracepcijske pilule koriste manje od 15% raste učestalost neželjenih trudnoća i abortusa (pobačaja). Primjer za to su Rusija, Poljska, Bugarska, Italija pa nažalost i Hrvatska. U našoj zemlji istovremeno je porastao broj namjernih pobačaja za 15%.

Kako o tom problemu nema novih istraživanja, vjerujem da su za pad korištenja hormonskih kontraceptiva suodgovorni - struka, obiteljski i školski odgoj, mediji, ali i žene same.

Premalo je aktivnosti koje pozitivno govore o vrijednosti sigurne kontracepcije u očuvanju reprodukcijskog zdravlja. U zemlji s tako negativnim demografskim pokazateljima nužno je korištenje pouzdane kontracepcije kroz 15 do 20 godina. Posebno su ugrožene adolescentice jer se sve ranije započinje spolni život bez kontracepcije ili se ona rabi pogrešno.

Naš neutemeljeni negativni stav o svemu pokazuje i vrlo slab odaziv za cijepljenje protiv HPV-a koje je učinkovito, bezazleno i besplatno.

Je li i u drugim zemljama Europe zabilježen pad upotrebe hormonskih kontraceptiva za sustavnu primjenu?

U drugim zemljama Europe se ne billježi pad, već raste korištenje kontracepcijskih pilula, kondoma, pa i unutarmaterničnih uložaka. U zapadnim zemljama oko 60% žena rabi pouzdanu kontracepciju. U Sloveniji npr. 16% žena koristi kontracepcijske pilule. Više se koristi i sterilizacija. Mlade žene sve češće prihvaćaju tzv. "Double Dutch" metodu istovremenog korištenja kontracepcijskih pilula i kondoma. Naime, tako koriste kontracepcijske učinke, dobrobit kontracepcijskih pilula i štite se od spolno prenosivih bolesti. Smanjuje se mogućnost pogreške jedne od metoda. Vrlo je dobro kada je kontrola plodnosti u rukama žena.

Zašto žene prekidaju s primjenom oralnih hormonskih kontraceptiva?

Žene prekidaju s primjenom oralnih hormonskih kontraceptiva iz više razloga. Najčešće se rukovode zabludama i pogrešnom percepcijom o štetnosti. Pogrešne obavijesti dolaze od okoline, prijateljica, medija koji uglavnom ističu negativnosti, ali i nažalost liječnika. Ističe se strah od debljanja, promjene rasploženja, strah od pojačane dlakavosti, kasnije neplodnosti i neutemeljnog rizika za rak. Naravno da i objektivno postoje nuspojave kao što su početna neuredna (ali oskudna) krvarenja, napuhnutost i mučnina, te se smetnje pojavljuju u 10 do 15% korisnica kontracepcijskih pilula.

Je li strah od nuspojava oralnih hormonskih kontraceptiva pretjeran?

Strah od nuspojava je pretjeran i nepotreban. Današnje niskodozirane kontracepcijske pilule mogu se tako odabrati da su nuspojave i rizici minimalni. Važno je pažljivo odabrati vrstu oralne hormonske kontracepcije, te ju iscrpno protumačiti potencijalnoj korisnici. Liječnik mora biti dostupan svojoj pacijentici, kako bi joj pomogao otkloniti svaku dvojbu ili smetnju. U protivnom korisnice kontracepcijskih pilula, posebno adolescentice brzo odustaju. Važno je neprestano isticati da su kontracepcijske pilule za više od polovice korisnica lijek, a ne samo kontracepcija.

Poznato je da pušenje u kombinaciji s oralnim hormonskim kontraceptivima povećava rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih komplikacija, posebice u žena starijih od 35 godina. Koju metodu kontracepcije bi njima preporučili?

Pušenje cigareta u žena starijih od 35 godina je kontraindikacija za oralnu hormonsku kontracepciju koja sadrži estrogene. Uživanje droga i ekstremna debljina su također nedopustive uz korištenje kontracepcijskih pilula. Sve žene koje imaju zbog tih rizika kontraindikaciju za kontracepcijske pilule mogu koristiti samo progesteronske kontracepcijske pilule (npr. Cerazette (dezogestrel)), unutarmaternični uložak s bakrom (tzv. spiralu) ili unutarmaternični uložak koji otpušta hormon (npr. Mirena (levonogestrel)). Naravno i kondom je pouzdana kontracepcija.

U SAD-u oko 62 posto žena, u dobi od 15 do 44 godine, koristi kontracepciju, koliko Hrvatica te dobi koristi kontracepciju?

Da, u SAD-u i više zemalja zapadne Europe oko 60% žena koristi kontracepciju. U SAD-u su  kontracepcijske pilule i sterilizacija, najpopularnije metode kontracepcije. Tamo kontracepcijske pilule rabi oko 28% žena. U EU je daleko najpopularnija metoda kontracepcije, kontracepcijska pilula, a u Rusiji i Kini unutarmaternični uložak.

U Hrvatskoj manje od 40% parova/žena koristi neku od metoda kontracepcije. Od toga svega, 8% ih koristi kontracepcijske pilule, 1,5% unutarmaternični uložak i manje od 30% povremeno ili trajnije kondome. U adolescentica, najčešća metoda kontracepcije je prekinuti snošaj.

Struka bi bila vrlo zadovoljna kada bi u nas 15 do 20% mladih žena koristilo kontracepcijske pilule.

Koja metoda kontracepcije je najučinkovitija?

Svaka kontracepcija je bolja od nikakve. Pouzdane metode kontracepcije su one koje u 1 godini korištenja imaju neuspjeh ispod 2%. Neuspjeh uvijek povisuju tipične pogreške korisnika i nepravilna primjena. Učinkovitost pojedinih metoda kontacepcije jesu:

Kako odabrati odgovarajuću metodu kontracepcije?

Odabir metode kontracepcije mora biti stručan i individualiziran. Kada se utvrde: dob žene, potrebe, eventualni zdravstveni rizici, sklonosti i svjetonazori, kontracepcija se odabire za svaku ženu ponaosob.

Važno je također utvrditi postoje li smetnje, bolesti i poremećaji, koji se mogu liječiti kontracepcijom. To su bolne i obilne menstruacije, akne, pojačana dlakavost, endometrioza, PMS i drugo. U Hrvatskoj postoji dovoljno vrsta niskodozirane hormonske kontracepcije, kontracepcijskih pilula ultraniske doze, samo progesteronskih kontracepcijskih pilula, kontracepcijskih pilula za hitnu kontracepciju te sve vrste unutarmaterničnih uložaka.

Također postoje kontracepcijske pilule koje se mogu produženo davati kako bi se izbjegle pseudo-menstruacije koje uz oralnu hormonsku kontracepciju i nisu neophodne. Važan terapijski učinak ima i unutarmaternični uložak koji otpušta hormon jer smanjuje obilnost menstruacije. Danas je stručnjaku lako moguće individualizirano odabrati kontracepciju s ciljanim terapijskim učinkom, s malo nuspojava i rizika. 

Je li tzv. "pilula za dan poslije" kontracepcijsko ili pobačajno sredstvo?

Hitna kontracepcija (ili postkoitalna) je veliki doprinos očuvanju reprodukcijskog zdravlja žene, jer uz pravilnu primjenu potpuno štiti od neželjene trudnoće. To nisu abortivna sredstva već priječe ovulaciju, transport gameta ili oplodnju. U nas su dostupne Escapelle (levonorgestrel) i ellaOne (ulipristral). Najučinkovitije (98%) su uz primjenu unutar 24 sata od rizičnog snošaja. Hitna kontracepcija ne priječi implantaciju i trudnoću i poslije oplodnje nije učinkovita. Hitna kontracepcija treba biti sporadični, a nikako ne trajni odabir kontracepcije.

U SAD-u sve više tinejdžerica koristi kontraceptive, čime se objašnjava dramatičan pad tinejdžerskih trudnoća, kakva je situacija u Hrvatskoj?

SAD je odličan primjer kako porast uporabe sigurne kontracepcije, posebno kontracepcijskih pilula utječe na zamjetan pad neželjenih trudnoća. Ne tako davno u SAD je bilo 50% trudnoća neželjeno, a u adolescentica čak 80%. Više od 50% tih trudnoća dovršeno je abortusom (pobačajem). U toj zemlji su se tada kontracepcijske pilule koristile značajno manje nego u zapadnoj Europi.

Od 1990. godine bilježi se porast korištenja kontracepcije, posebno u tinejdžera, što dovodi do drastičnog pada neželjenih trudnoća i namjernih prekida. Danas abortusi adolescentica čine tek 17% svih namjernih pobačaja u SAD. Učestalost namjernih abortusa smanjena je za 25%.

U Hrvatskoj ne postoje precizni podaci. Prije 30 godina broj abortusa bio je podjednak broju porođaja. Taj je broj do 2008. godine umanjen za 4 puta. Glavni je razlog bio edukacija mladih i porast korištenja kontracepcije. Zadnjih godina bilježi se ponovno pad korištenja kontracepcijskih pilula i porast učestalosti abortusa. Oko 24% svih trudnoća se prekida, a trećina otpada na vrlo mlade žene. Mi nikako ne smijemo zaboraviti da abortus (posebno kriminalni) nosi visoke rizike za zdravlje i život žene. Promjena tih pokazatelja moguće je jedino značajnim porastom uporabe kontracepcije. Također, treba umanjiti učestalost pogrešaka adolescenata kod uporabe kontraceptivnih sredstava. Danas svega 11% tinejdžerica koristi hormonsku kontracepciju što je dvostruko manje od Slovenije i 4 do 6 puta manje od uporabe kontracepcijskih pilula na zapadu.

Mislite li da će uvođenje seksualnog odgoja u osnovne i srednje škole značajno smanjiti učestalost tinejdžerskih trudnoća?

Seksualni odgoj u školama dokazano je koristan i učinkovit za pravilno poimanje spolnosti, kontracepcije i reprodukcijskog zdravlja. Iskustva Zapadne Europe i SAD-a to potvrđuju. Edukacija treba biti stručna i trajna, te započeti dovoljno rano. Neophodni su i afirmativni programi u medijima, te pravilan stav i odnosi u obitelji. U protivnom će u stavovima mladih prevladati mitovi i zablude. Tinejdžeri moraju prihvatiti da se spolni život ne može razdvojiti od mogućnosti trudnoće i spolno prenosivih bolesti.

Razgovor vodio:
Mr. sc. Dean Delić, dr. med.
Cybermed.hr