Predrasude o oralnim kontraceptivima


Predrasude o oralnim kontraceptivima

Posljednjih se dana u javnim glasilima stvorila negativna atmosfera odnosno dvojbe oko omjera koristi i štete primjene oralnih kontraceptiva.

Možda je najbolje podsjetiti na poznatu izreku: Ne postoji besplatan ručak, i povući paralelu s primjenom lijekova uključujući oralnih kontraceptiva – nema lijeka bez nuspojava.

Kao i za ostale lijekove rizik predvidivih se nuspojava (one koje su posljedica farmakološkog učinka) može smanjiti pridržavanjem mjera predostrožnosti. Za oralne kontraceptive to znači da su kontraindicirani i ne smiju se primjenjivati u žena koje imaju u anamnezi: karcinoma dojke (poznat ili suspektan), karcinom endometrija ili druga neoplazma ovisna o estrogenima, bolest krvnih žila mozga ili srca, kolestatski ikterus uz prethodno korištenje hormonalne peroralne kontracepcije, šećerna bolest s promjenama na krvnim žilama, glavobolje s fokalnim neurološkim simptomima, adenom ili karcinom jetre, teška hipertenzija, preosjetljivost na bilo koju komponentu pripravka; nakon velikog kirurškog zahvata s produženom imobilizacijom, trudnoća poznata ili sumnja na trudnoću, renalna insuficijencija, pušenje više od 15 cigareta na dan, dob >35 godina kod žena koje puše, tromboflebitis ili tromboembolički incident ili anamneza o incidentu, nerazjašnjeno abnormalno genitalno krvarenje.

Dakle, lista kontraindikacija je vrlo duga, a lista predostrožnosti još duža: dob iznad 35 godina kod žena koje puše, nepravilna krvarenja, depresija, poremećaj metabolizma u obitelji, retencija tekućine (pogoršanje uz oralne kontraceptive), hiperkolesterolemija, hipertenzija, migrena, prisutni rizici koronarne bolesti u žena iznad 35 godina; pretilost, postpartalni period prvih 4-6 tjedana, produžena imobilizacija, trombofilija prirođena ili stečena.

Što se može zaključiti na temelju navedenih kontraindikacija i mjera predostrožnosti?

Prvo, da je propisivanje oralnih kontraceptiva kao uostalom i svih djelotvornih lijekova ozbiljan čin koji od liječnika zahtijeva dobro poznavanje i osobe (uvjetno bolesnice) i lijeka (oralni kontraceptiv). Dakle, sasvim je neprihvatljivo da oralne kontraceptive žene uzimaju samoinicijativno bez konzultacije liječnika.

Drugo , kako se oralni kontraceptivi koriste decenijama, poznate su njihove nuspojave, interakcije; radi se, dakle, o dobro poznatoj skupini lijekova što je ujedno i važan preduvjet za sigurniju primjenu ovih lijekova. Poznate su i ozbiljne nuspojave oralnih kontraceptiva o kojima svaka žena kojoj se oni propisuju mora biti informirana, naročito o onim težim kao što su tromboembolija, hipertenzija, infarkt miokarda, tromboflebitis, poremećaj žučnog mjehura, cerebrovaskulani incidenti.

Razumljivo je da se često postavlja pitanje kakva je učestalost ozbiljnih nuspojava oralnih kontraceptiva, konkretno tromboemboličnih incidenata pa i smrtnih ishoda ovih nuspojava. Epidemiološke studije pokazale su da je učestalost venskog tromboembolizma u korisnica oralnih kontraceptiva s niskom dozom estrogena (manja od 50 mikrograma) od 20 do 40 slučajeva na 100.000 godina korištenja, ali taj procjenjeni rizik varira s obzirom na progestagenske komponente. Učestalost kod ne-korisnica je od 5 do 10 slučajeva na 100.000 godina korištenja. U 1 do 2% slučajeva venski tromboembolički događaj je smrtonosan.

Iz svega dosad navedenoga moglo bi se krivo zaključiti da su oralni kontraceptivi neprihvatljivo opasni lijekovi koji nemaju mjesta u suvremenoj medicini.

Za konačnu ocjenu vrijednosti oralnih kontraceptiva treba u odnos staviti njihovu djelotvornost (nema boljeg i sigurnijeg načina kontracepcije), stanje ili komplikaciju koju spriječavaju (neželjena trudnoća, arteficijalni prekid trudnoće) i nuspojave.

Pri takvoj ocjeni oralni kontraceptivi korisna su i djelotvorna grupa lijekova koja uz poznate rizike spriječavaju puno opasniju posljedicu neželjene trudnoće - arteficijelni pobačaj (a da se ne spominje kriminalni).

O posljedicama rođenja neželjenog djeteta potrebna je posebna rasprava.

Zadnja izmjena: 27.08.2019.