Sve više Amerikanaca uspješno u kontroli dijabetesa


Sve više Amerikanaca uspješno u kontroli dijabetesa

Novi podaci pokazuju da sve više Amerikanaca uspješno kontrolira svoj dijabetes, naime prije nekoliko desetljeća samo je 2 posto Amerikanaca uspješno kontroliralo dijabetes, naspram 19 posto njih u 2010. godini.

Pod dobrom kontrolom dijabetesa smatra se prosječna razina šećera u krvi, te krvni tlak i razina kolesterola, posebice LDL-a u granicama normale.

No prema mišljenju nekih stručnjaka navedeni rezultati su poražavajući obzirom na sve veću svjesnost o dijabetesu i sve veći broj novih lijekova za dijabetes.

Jednako tako, zabrinjavajuća je činjenica da polovica dijabetičara ne uzima statine, lijekove za snižavanje povišene razine kolesterola i antihipertenzive, lijekove za snižavanje povišenog tlaka.

Što bi uz trenutnu stopu pretilosti i sve veći broj ljudi s dijagnosticiranim dijabetesom i ozbiljnim komplikacijama dijabetesa, moglo predstavljati dodatno opterećenje za zdravstveni sustav SAD-a.

Izvor:
Diabetes Care