Sve više mladih oboljeva od raka debelog crijeva


Sve više mladih oboljeva od raka debelog crijeva

Prema novim podacima, učestalost raka debelog crijeva kod mladih odraslih osoba je u porastu, a u padu kod starijih osoba. Sada je polovica svih osoba kojima je dijagnosticiran rak debelog crijeva u dobi od 66 godina ili mlađe.

Rak debelog crijeva treći je najčešće dijagnosticirani rak i treći vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca i žena.

U posljednjih nekoliko godina, pad incidencije raka debelog crijeva bio je ograničen na osobe starije od 65 godina.

Također, tijekom posljednjih godina uočen je porast učestalosti raka debelog crijeva u osoba mlađih od 50 godina.

Izvor:
Colorectal Cancer Statistics 2020