Terapija antikoagulansima poboljšava ishod liječenja COVID-19


Terapija antikoagulansima poboljšava ishod liječenja COVID-19

Obzirom da je COVID-19 povezan s povećanim rizikom od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka, nova istraživanja pokazuju da bi davanje antikoagulansa, lijekova protiv zgrušavanja krvi, moglo poboljšati njihove izglede za preživljavanje.

Prema mišljenju stručnjaka, upotrebu antikoagulansa treba razmotriti kod pacijenata koji su zaprimljeni u jedinice intenzivne njege i pozitivni su na novi koronavirus SARS-CoV-2. Naravno, kod svakog pacijenta treba procijeniti potencijalni rizik od krvarenja.

Inače, u proteklih nekoliko tjedana, liječnici koji su skrbili o pacijentima koji su hospitalizirani zbog COVID-19 uočili su da kod mlađih pacijenata dolazi do razvoja po život opasnih krvnih ugušaka i moždanog udara.

Ovo istraživanje je pokazalo da je terapija antikoagulansima povezana s poboljšanjem preživljavanja pacijenata sa COVID-19, kako na intenzivnoj njezi, tako i izvan nje.

Kod pacijenata na respiratorima, umrlo je gotovo 63% onih koji nisu bili liječeni antikoagulansima u usporedbi s 29% onih koji su dobili spomenute lijekove.

Smatra se da ovo istraživanje pokazuje da antikoagulansi koji se mogu aplicirati oralno, subkutano ili intravenski, mogu imati glavnu ulogu u skrbi za pacijente s COVID-19, te mogu spriječiti moguće smrtonosne događaje povezane s koronavirusom, uključujući srčani udar, moždani udar i plućnu emboliju.

Izvor:
Journal of the American College of Cardiology