Terapija nivolmabom pomaže pacijentima s uznapredovalim rakom anusa


Terapija nivolmabom pomaže pacijentima s uznapredovalim rakom anusa

Imunoterapija s nivolumabom, monoklonskim protutijelom i PD-1 inhibitorom, može poboljšati ishod liječenja u pacijenata s refraktornim metastatskim rakom anusa, uključujući i pacijente koji su HIV pozitivni. No, valja istaknuti, da kod nekih pacijenata nije postignut željeni odgovor nakon terapije nivolumabom.

Inače, rak anusa čini oko 2 posto svih gastrointestinalnih karcinoma i može se izliječiti u ranom stadiju bolesti pomoću kombinacije radioterapije i kemoterapije s 5-fluorouracilom (5-FU) i mitomicinom.

U oko 25 posto pacijenata s rakom anusa dolazi do lokalnog širenja ili metastatske bolesti te relapsa bolesti u roku od 3 godine od lokalnog liječenja. Takvi pacijenti se liječe s 5-fluorouracilom (5-FU) i cisplatinom, a srednja stopa preživljavanja u njih je manja od 1 godine.

Više od 90 posto slučajeva raka anusa je povezano s prethodnom infekcijom humanim papilomavirusom (HPV).

Također, treba spomenuti da je ovo prvo istraživanje u koje su bili uključeni i visokorizični pacijenti zaraženi HIV-om.

Izvor:
Lancet Oncology