Terapija zračenjem prije kirurškog zahvata može spriječiti ponovnu pojavu raka rektuma


Terapija zračenjem prije kirurškog zahvata može spriječiti ponovnu pojavu raka rektuma

Rezultati nizozemskog istraživanja provedenog na više od 1.800 bolesnika s dijagnosticiranim rakom rektuma pokazali su da bolesnici koji primaju terapiju zračenja prije kirurškog zahvata imaju za oko 50 posto manju vjerojatnost da će im se nakon 10 godina ponovno pojaviti rak.

Prema mišljenju nizozemskih znanstvenika lokalni recidivi predstavljaju veliki problem u liječenju raka debelog crijeva. Naime ponovna pojava raka često se događa u limfnim čvorovima mezorektuma (masno tkivo kod rektuma). Zato se veliki broj bolesnika podvrgava kirurškom zahvatu poznatom kao totalna mezorektalna ekscizija (TME), kojim se odstranjuje cijeli mezorektum i pripadajući limfni čvorovi. 

U kirurgiji kolorektalnog karcinoma od posebne je važnosti limfadenektomija. Dok su granice limfadenektomije kod raka kolona relativno jasno određene, obzirom na lokalizaciju limfnih putova i limfnih čvorova uz glavne opskrbne arterije kolona, kod raka rektuma u zadnja 2 desetljeća došlo je do značajnih promjena u shvaćanju onkološkog radikaliteta. Naime prema najnovijim shvaćanjima, limfna drenaža rektuma sadržana je unutar tkiva mezorektuma, koji je obavijen tankom rektalnom fascijom. Oštrom disekcijom u ovom avaskularnom sloju moguće je u cijelosti izljuštiti cijelo tkivo mezorektuma, bez ozljeđivanja hipogastričnih živaca koji se nalaze neposredno iza ove fascije. Stoga se totalnom mezorektalnom ekscizijom znatno smanjuje mogućnost zaostajanja pozitivnih limfnih čvorova u tkivu uz zid male zdjelice, a u većini zemalja smanjila se i stopa lokalnih recidiva sa oko 30 posto na 6 do 8 posto. 

Nizozemski znanstvenici vjeruju da se kratkom terapijom zračenja otvaraju nove mogućnosti u liječenju raka rektuma. Naime pokazalo se da bolesnici koji imaju tumor u sredini rektuma te bolesnici s rakom rektuma u stadiju III imaju najviše koristi od primanja terapije zračenja prije operacije.

Izvor:
American Society for Radiation Oncology, news release