Transplantacija fekalne mikrobiote uspješnija od antibiotika u liječenju rekurentne infekcije C. difficile


Transplantacija fekalne mikrobiote uspješnija od antibiotika u liječenju rekurentne infekcije C. difficile

Prema rezultatima nove studije, transplantacija fekalne mikrobiote je uspješnija od antibiotske terapije u trajanju od 10 dana fidaksomicinom ili vankomicinom, u liječenju rekurentne infekcije Clostridium difficile

Prema mišljenju stručnjaka, kod svakog pacijenata s rekurentnom infekcijom s Clostridium difficile treba razmotriti primjenu transplantacije fekalne mikrobiote.

Inače, prije se mislilo da je dugotrajna terapija antibiotikom vankomicinom bolji izbor, osobito kod multimorbidnih pacijenata.

Valja spomenuti da se većina pacijenata u kojih je učinjena transplantacija fekalne mikrobiote počinjala osjećati bolje tjedan dana od transplantacije.

Također, treba istaknuti da je hemoglobin bio jedini značajan neovisni prediktor neuspjeha transplantacije fekalne mikrobiote, a prisutnost anemije bila je povezana s 6,3 puta većim rizikom od neuspjeha transplantacije fekalne mikrobiote.

Izvor:
Gastroenterology