Učestalost raka gušterače u porastu kod mlađih žena


Učestalost raka gušterače u porastu kod mlađih žena

Rezultati nove studije koji su analizirali podatke 454.611 pacijenata s rakom gušterače, pokazali su da učestalost raka gušterače raste među mlađim ženama. Prema mišljenju stručnjaka, stopa raka gušterače među ženama brzo raste, što skreće pozornost na potrebu za daljnjim istraživanjem u ovom području.

Rak gušterače je treći vodeći uzrok smrti od raka u SAD-u s više od 57.000 slučajeva dijagnosticiranih, te više od 47.000 umrlih od te bolesti svake godine. Nažalost, predviđa se da će rak gušterače biti drugi vodeći uzrok smrti od raka u SAD-u do 2030. Rak gušterače u svijetu je jedanaesti najčešći rak s 448.000 novih pacijenata i više od 442.000 smrtnih slučajeva (sedmi uzrok smrti od raka).

Rak gušterače trenutno ima najlošiju stopu preživljenja od svih vrsta raka s ukupnim 5-godišnjim preživljenjem (bez obzira na stadij) od ~8,2%. Međutim, ta se situacija mijenja jer su postignuti određeni pomaci u borbi protiv bolesti s određenim poboljšanjima u preživljenju

Izvor:
Gastroenterology