Umjereno konzumiranje alkohola povećava rizik od razvoja aritmije


Umjereno konzumiranje alkohola povećava rizik od razvoja aritmije

Analiza podataka više od 30.000 ljudi, koji su bili u dobi od 55 i više godina, pokazala je da za starije osobe sa srčanom bolesti ili uznapredovalim dijabetesom, umjereno konzumiranje alkohola može povećati rizik od poremećaja srčanog ritma znanog kao fibrilacija atrija.

Inače, poznato je da je fibrilacija atrija čimbenik rizika za moždani udar.

Pod umjerenim konzumiranjem alkohola smatralo se konzumiranje do dva alkoholna pića dnevno za žene te tri alkoholna pića dnevno za muškarce.

Treba spomenuti da su neka prethodna istraživanja pokazala da je umjereno konzumiranje alkohola dobro za srce, no izgleda da se ono ne odnosi na osobe s velikim rizikom od kardiovaskularne bolesti ili dijabetesom.

Izvor:
CMAJ