Uznapredovali rak dojke sve češći u mlađih žena


Uznapredovali rak dojke sve češći u mlađih žena

U SAD-u se u posljednjih trideset godina broj slučajeva metastatskog raka dojke u žena mlađih od četrdeset godina utrostručio.

Zanimljivo, da takav trend nije uočen kod dijagnosticiranja raka dojke u početnoj fazi u mlađih žena, te kod dijagnosticiranja raka dojke u svim fazama u starijih žena.

Zašto je to tako nije jasno, no ne treba zaboraviti da velik broj mladih u SAD-u nema zdravstveno osiguranje. Također, ne treba smetnuti s uma da su karcinomi dojke koji se javljaju u mlađih žena agresivniji nego karcinomi dojke koji se javljaju u starijih žena.

Jednako tako, mlađe žene vjeruju da ne mogu oboljeti od raka dojke. Naime, tko sumnja na rak dojke u svojim dvadesetim godinama.

Stoga je izuzetno važno da se u slučaju pojave zabrinjavajućih simptoma vezanih uz dojku, mlade žene obrate svojem liječniku. Također, nije na odmet da se u slučaju pojave kvržice u dojci izvrši konzultacija s više liječnika.

Inače, mnoge organizacije preporučaju rutinski mamografski pregled dojki u dobi od 40 godina.

U nas su Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke obuhvaćene žene u dobi od 50 do 69 godina.

Izvor:
Journal of the American Medical Association.