Varijanta gena povezana s intolerancijom lijeka za akutnu limfoblastičnu leukemiju


Varijanta gena povezana s intolerancijom lijeka za akutnu limfoblastičnu leukemiju

Rezultati nove studije ukazuju da neki pacijenti s akutnom limfoblastičnom leukemijom ne mogu tolerirati pune doze lijeka merkaptopurina, koji se standardno koristi za liječenje akutne limfoblastične leukemije.

Naime, otkriveno je da se u pacijenata s varijantom NUDT15 gena, doza merkaptopurina mora smanjiti za 50 ili više posto, obzirom da ta varijanta gena povećava toksičnost merkaptopurina. U Europi je spomenuta varijanta gena vrlo rijetka.

Prekomjerna toksičnost merkaptopurina može uzrokovati prekid liječenja, te samim time utjecati na preživljenje pacijenta.

Inače, prethodna istraživanja su pokazala da je i varijanta TPMT gena povezana s toksičnošću merkaptopurina te se pacijenti koji se liječe od akutne limfoblastične leukemije testiraju na tu varijantu gena kako bi se izbjegle štetne posljedice primjene merkaptopurina.

Izvor:
Journal of Clinical Oncology