Vitamin D i estrogen mogu spriječiti srčanu bolest, moždani udar i dijabetes kod žena


Vitamin D i estrogen mogu spriječiti srčanu bolest, moždani udar i dijabetes kod žena

Prema istraživanju provedenom u Kini, vitamin D i estrogen mogu pomoći u prevenciji metaboličkog sindroma, stanja koje povećava rizik od srčane bolesti, moždanog udara i dijabetesa kod žena u postmenopauzi.

Inače, metabolički sindrom pogađa od 30 do 60 posto žena u postmenopauzi diljem svijeta. Također, treba istaknuti da se progresija abdominalne pretilosti i srčane bolesti koji dovode do metaboličkog sindroma značajno povećava s dobi žene i čini se da je izravno povezana s gubitkom estrogena kod žena u postmenopauzi.

Rezultati ove studije ukazuju na sinergističku ulogu nedostatka vitamina D i estradiola u razvoju metaboličkog sindroma u žena u postmenopauzi. Naime, pokazalo se da niske razine estradiola povećavaju rizik od metaboličkog sindroma u žena u postmenpauzi koje imaju nedostatak vitamina D.

Izvor:
Menopause