Zdrava prehrana važna za smanjenje rizika od dijabetesa tipa 2


Zdrava prehrana važna za smanjenje rizika od dijabetesa tipa 2

Rezultati nove studije ukazuju da zdrava prehrana može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2 na svim razinama genetskog rizika. Niska kvaliteta prehrane u odnosu na visoku kvalitetu prehrane povezana je s približno 30 posto povećanim rizikom za dijabetes tipa 2, bez obzira na genetski rizik.

Valja spomenuti, da genetski čimbenici i čimbenici načina života doprinose individualnom riziku od dijabetesa tipa 2.

Smatra se da je razumijevanje kako genetski rizik i kvaliteta prehrane doprinose razvoju dijabetesa tipa 2 važno za potporu preventivnih intervencija utemeljenih na dokazima.

Izvor:
PLOS Medicine