Žene s rakom endometrija izložene većem riziku od raka debelog crijeva


Žene s rakom endometrija izložene većem riziku od raka debelog crijeva

Ovisno o njihovoj dobi, izgleda da žene s dijagnosticiranim rakom endometrija mogu imati i veći rizik za kasniji razvoj raka debelog crijeva, ukazuju rezultati nove kanadske studije.

Naime, pokazalo se da se u 1,9 posto žena s rakom endometrija razvije i rak debelog crijeva, dok se u žena koje nisu nikada imale rak endometrija, rak debelog crijeva javlja u njih 1,6 posto.

No, ako je rak endometrija bio dijagnosticiran prije 50. godine, tada se rizik od razvoja raka debelog crijeva učetverostručuje.

Jednako tako, pokazalo se da su žene u kojih se rak endometrija dijagnosticirao u dobi od 50 do 65 godina, imale veću vjerojatnost da će im se rak debelog crijeva razviti u desnom kolonu.

Inače, prethodna istraživanja pokazala su da žene s rakom endometrija i Lynchovim sindromom, imaju veći rizik od raka debelog crijeva.

Za Lynchov sindrom karakteristično je da povećava rizik od razvoja karcinoma, a javlja se u 1 od 800 do 1.000 osoba.

Rezultati ove studije ukazuju da se u žena s rakom endometrija treba uzeti u obzir i kolonoskopija, te probir za Lynchov sindrom.

Izvor:
Journal of Clinical Oncology