Zračenje nakon operacije poboljšava prognozu oboljelih od sarkoma


Zračenje nakon operacije poboljšava prognozu oboljelih od sarkoma

Stariji pacijenti koji imaju karcinom znan kao sarkom mekih tkiva, mogu imati više koristi od terapije zračenjem nakon kirurškog zahvata nego mlađi pacijenti s istim karcinomom, ukazuje nova američka studija. Ovi rezultati mogli bi promijeniti način liječenja starijih pacijenata sa sarkomom mekih tkiva koje se obično razvija u mišićnom i masnom tkivu te drugim vrstama tkiva.

Inače, navedeni karcinom se obično liječe kirurškim zahvatom, a dosada nije bilo jasno može li terapija zračenjem nakon operacije poboljšati stopu preživljavanja.

Ova studija je pokazala da pacijenti u dobi od 65 i više godina koji su liječeni kirurškim zahvatom i terapijom zračenja žive dulje nego pacijenti koji su liječeni samo kirurškim zahvatom.

Buduća istraživanja bi trebala utvrditi zašto terapija zračenjem nakon kirurškog zahvata poboljšava stopu preživljavanja kod starijih pacijenata sa sarkomom mekih tkiva.

Izvor:
Anticancer Research