Dijagnoza GERB-a


Dijagnoza GERB-a

Pretrage s barijevim kontrastom

Kontrastni radiološki test jednostavan je i prilično ugodan za pacijenta. Njime se prikazuje anatomija, otkriva vrijed (ulkus), striktura i tumor, te potvrđuje postojanje klizne hernije (hiatus hernia).

Radiološke pretrage obično ne prikazuju promjene na jednjaku uzrokovane običnim ezofagitisom. Refluks barija može se vidjeti, ali to je gruba pretraga koja uvelike ovisi o tehnici radiologa. S druge strane, kineradiografija gutanja barija može pokazati poremećaje pokretljivosti.

Endoskopska dijagnoza

Premda neugodnija i s više komplikacija od pretrage barijem, endoskopija se češće upotrebljava zato što daje više informacija. Rezultati u većine pacijenata s GERB-om mogu biti normalni, ali će otkriti postojanje ezofagitisa i drugih komplikacija (striktura, vrijed i Barrettov jednjak). Endoskopija razlikuje GERB od tumora te omogućuje biopsiju sluznice.

Gastroezofagealna scintigrafija

Nakon što se pacijentu ubrizga sumporni koloid označen izotopom 99mTc, gama-kamera mjeri njegov refluks iz želuca u jednjak. Ova se tehnika ne upotrebljava za kliničke pretrage jer je razmjerno slabo osjetljiva i rijetko dostupna.

Ezofagealna manometrija

Ovom se pretragom utvrđuje tlak donjeg sfinktera jednjaka, koji je kod GERB-a smanjen. Manometrijom se također utvrđuje peristaltička aktivnost jednjaka. Tehnika nije naročito pogodna za potvrđivanje dijagnoze refluksa jer se smanjeni tlak u donjem sfinkteru jednjaka također može naći i u zdravoj populaciji. Manometrija pomaže u isključivanju drugih bolesti jednjaka (npr. ahalazije, difuznog spazma jednjaka ili sistemne skleroze) te odabiru odgovarajućih slučajeva za antirefluksni kirurški zahvat.

24-satno praćenje pH-vrijednosti

Mjerenje intraluminalne ezofagealne kiseline najosjetljiviji je test refluksa. Nešto kiseline vraća se u jednjak i kod zdravih osoba.Refluks se smatra patološkim kad je vrijednost pH manja od 4 u trajanju više od 5 posto vremena. Nadzorom pH-vrijednosti tijekom 24 sata pronalazi se i mala skupina osoba s tipičnim simptomima refluksa ali s malom nepatološkom izloženošću kiselini. To bi moglo kod tih pacijenata ukazivati na preosjetljivost jednjaka na kiselinu. Prije ili u tijeku praćenja pH-vrijednosti mora se provesti i manometrijska pretraga kako bi se osiguralo postavljanje sonde 5 cm iznad donjeg sfinktera jednjaka. Praćenje pH-vrijednosti u razdoblju kraćem od 24 sata će umanjiti osjetljivost pretrage. Ovu se pretragu ne mora provesti u slučajevima s tipičnom kliničkom slikom, ali je od osnovne važnosti za postavljanje dijagnoze kad postoji bilo kakva sumnja, odnosno prije izvođenja kirurškog zahvata.

Ezofagealna perfuzija

Bernsteinov test uključuje perfuziju solne kiseline od 0,1 mol/l u jednjak kroz uvučenu cijev kako bi se unutar 10-20 minuta izazvali pacijentovi simptomi. Ako se pacijentu izazovu simptomi perfuzijom kiselinom, a ne izazovu kontrolnom perfuzijom slanom vodom, dijagnoza će vjerojatno biti GERB.

Zadnja izmjena: 03.05.2024.