Home / Centri A-Z / Samokontrola glukoze u dijabetesu

Samokontrola glukoze u dijabetesu

Samokontrola glukoze u dijabetesu

Što je samokontrola glukoze?

Suvremeni pristup liječenju dijabetesa zasniva se na aktivnom uključivanju pacijenata usvajanjem zdravijih životnih navika (pravilna prehrana, tjelesna aktivnost, prestanak pušenja itd.) te provođenjem samokontrole šećera u krvi.

Samokontrola razine šećera u krvi daje informaciju o tome kako pojedine namirnice i životne navike utječu na razinu šećera u krvi (GUK) te pridonosi motiviranosti pacijenata za usvajanjem zdravijih životnih navika. U Rosso studiji provedenoj u Njemačkoj kroz 6,5 godina, na 3.268 pacijenata, po prvi put je dokazano da redovna samokontrola šećera u krvi kod osba s tipom 2 šećerne bolesti, smanjuje rizik od morbiditeta (kroničnih komplikacija) za 1/3, a mortalitet (smrtnost) za skoro 50%.

Povezano sa samokontrolom glukoze u dijabetesu

Inzulinska pumpa je medicinsko pomagalo koje omogućuje kontinuirano subkutano snabdijevanje organizma inzulinom u promjenjivim, prilagodljivim i preciznim dozama tokom 24 sata. Potrebna doza inzulina varira te je nužno trajno sistematsko samomjerenje glikemije i prilagođavanje doza potrebama.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje