Niske razine šećera u krvi u bolničkih pacijenata povećavaju rizik od smrti


Niske razine šećera u krvi u bolničkih pacijenata povećavaju rizik od smrti

Prema rezultatima istraživanja provedenog u Izraelu na gotovo 3.000 bolničkih pacijenata s hipoglikemijom, izgleda da su bolnički pacijenti s niskim razinama šećera u krvi izloženi većem riziku od smrti. Naime, gotovo 32 posto pacijenata od spomenutih 3.000, umrlo je do kraja razdoblja praćenja.

U pacijenata s umjerenom hipoglikemijom, rizik od smrti bio je veći kod pacijenata koji su uzimali inzulin nego među pacijentima koji nisu uzimali inzulin. Kod pacijenata s teškom hipoglikemijom, rizik od smrti bio je isti u obje skupine. Razlog prijema u bolnicu nije imao učinka na povezanost između razine šećera u krvi i rizika od smrti.

Hipoglikemija je česta među hospitaliziranim pacijentima sa i bez šećerne bolesti. Rezultati istraživanja ukazuju da je hipoglikemija, bilo da je ili nije povezana s inzulinom, povezana s kratkoročnim i dugoročnim rizikom od smrti. Stoga bi ovi rezultati trebali poslužiti kao podsjetnik da hipoglikemija od bilo kojeg uzroka, nosi veći rizik od smrti, te ju ne bi trebalo zanemarivati.

Izvor:
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism