Reguliranje razine inzulina u krvi kod pretilih dijabetičara može pomoći u smanjenju rizika od COVID-19


Reguliranje razine inzulina u krvi kod pretilih dijabetičara može pomoći u smanjenju rizika od COVID-19

Održavanje razine inzulina u krvi unutar strogih, zdravih parametara svakodnevni je cilj za osobe s dijabetesom, no sada su japanski znanstevnici s Osaka University otkrili da reguliranje razine inzulina u krvi može čak pomoći u smanjenju rizika od oboljevanja od COVID-19.

Naime, otkrilo se da protein nazvan GRP78 pomaže virusu koji uzrokuje COVID-19 da se veže i uđe u stanice. GRP78 je protein koji se nalazi u masnom tkivu.

Inače, starije osobe, pretile osobe i dijabetičari su ranjiviji na COVID-19, iako razlozi za to još uvijek nisu potpuno jasni, smatra se da rezultati ovog istraživanja bacaju novo svjetlo na ovo pitanje.

Ovo istraživanje pokazalo je da je ekspresija gena GRP78 bila visoko regulirana u masnom tkivu i bila povišena s povećanjem životne dobi, pretilosti i dijabetesa.

Od ranije je poznato je da su starenje, pretilost i dijabetes povezani s povišenom razinom inzulina u krvi. Sada se pokazalo da izlaganje stanica inzulinu doista izaziva ekspresiju GRP78. Također, pokazalo se da se korištenjem antidijabetičkih lijekova koji snižavaju razinu inzulina uspješno smanjuje razinu ekspresije GRP78. Jednako tako, pokazalo se da vježbanje i ograničenje unosa kalorija također djeluju na smanjenje razine GRP78 u masnom tkivu.

Smatra se da ovi rezultati upućuju na to da je visoka razina inzulina u krvi važan čimbenik rizika koji može predisponirati starije osobe, pretile osobe i dijabetičare za COVID-19. Kao takva, kontrola inzulina u krvi farmakološkim intervencijama ili intervencijama u okolišu, kao što je vježbanje, može pomoći u smanjenju rizika ovih pacijenata.

S obzirom na globalni utjecaj pandemije SARS-CoV-2, rezultati ove studije pružaju važan uvid u to kako smanjiti rizik od infekcije kod ovih ranjivih pacijenata. Smanjenje ekspresije GRP78 farmakološkim ili okolišnim intervencijama može poboljšati ishode u ovih bolesnika, ističu znanstvenici.

Izvor:
Diabetes