COVID-19 može potaknuti povišenje razine šećera u krvi


COVID-19 može potaknuti povišenje razine šećera u krvi

Izgleda da u osoba koje su pod stresom teškog COVID-19 može doći do abnormalnog povišenja razine šećera u krvi, čak i u osoba bez dijabetesa, što je povezano s dvostruko većim rizikom od umiranja od COVID-19, ukazuje nova studija.

Također, valja spomenuti da su visoke razine šećera (glukoze) u krvi, mjerene u trenutku prijema u bolnicu, također bile povezane s težom bolešću i komplikacijama.

Inače, poznato je da dijabetes uvelike povećava izglede za teški i čak kobni COVID-19 kod ljudi zaraženih novim koronavirusom.

Valja istaknuti, da je utjecaj povišenog šećera u krvi na rizik od smrti, bio neovisan o tome koliko je bila ozbiljna respiratorna bolest pacijenta.

Izgledi od opasnih komplikacija COVID-19 bili su četiri puta veći u osoba s povišenim razinama šećera u krvi, te 2,6 puta veći u osoba s predijabetičkim razinama šećera u krvi.

Inače, povišenje razine šećera u krvi zbog bolesti naziva se stresna hiperglikemija. Naime, tijelo pod stresom proizvodi hormone i reakciju na bolest koja za posljedicu ima povišenje razine glukoze u krvi. Stresna hiperglikemija definirana je kao tranzitorno povišene koncentracije glukoze u plazmi iznad 11,1 mmol/L.

Izvor:
Diabetologia