Dijabetes tip 1 povećava rizik od moždanog udara


Dijabetes tip 1 povećava rizik od moždanog udara

Dijabetes tip 1 povećava rizik od ishemijskog i hemoragijskog moždanog udara, ukazuje švedsko istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 190.000 ispitanika. Naime, pokazalo se da je kod oboljelih od dijabeesa tip 1, njih 2,3 posto imalo moždani udar, dok je u kontrolnoj grupi u kojoj su bile zdrave osobe, samo njih 0,7 posto pretrpjelo moždani udar. Također, treba istaknuti da se pokazalo da se rizik od moždanog udara postupno povećava s povišenjem vrijednosti hemoglobina A1c (HbA1c).

HbA1c ili glikolizirani hemoglobin najvažniji je test u kontroli dijabetesa. On je dio hemoglobina koji nastaje vezanjem glukoze u molekuli hemoglobina. Budući da životni vijek crvenih krvnih zrnaca traje 8 do 12 tjedana, tako nam HbA1c pokazuje kolika je prosječna razina glukoze u krvi u tom razdoblju. Postizanje ciljne vrijednosti HbA1c znači dobro reguliranu šećernu bolest, a to je preduvjet za prevenciju nastanka i progresiju već nastalih kroničnih komplikacija dijabetesa.

Rezultati istraživanja naglašavaju važnost kontrole glukoze u krvi u oboljelih od dijabetesa, kako bi se spriječile daljnje komplikacije dijabetesa poput moždanog udara. Inače, što je vrijednost HbA1c bolja, to je manji apsolutni rizik za razvoj mikrovaskularnih komplikacija (retinopatija, neuropatija i nefropatija).

Izvor:
Journal of Internal Medicine