Home / Lijekovi / etanercept

etanercept

Tvorničko ime registrirano u RH:

Enbrel

Farmakoterapijska skupina:

Selektivni imunosupresiv

Terapijske indikacije:

U odraslih (u dobi od 18 i više godina), etanercept se upotrebljava za liječenje umjerenog do teškog reumatoidnog artritisa, psorijatičnog artritisa, jakog ankilozirajućeg spondilitisa i umjerene do jake psorijaze, u svakom slučaju, obično kada ostali češće upotrebljavani načini liječenja ne djeluju dovoljno ili su neprikladni.

Pri liječenju reumatoidnog artritisa, etanercept se obično upotrebljava u kombinaciji s metotreksatom, ali se također može uzeti i kao monoterapija, ako liječenje metotreksatom nije prikladno.

Bez obzira da li se etanercept primjenjuje sam ili u kombinaciji s metotreksatom, etanercept će usporiti razvoj oštećenja na zglobovima uzrokovana reumatoidnim artritisom, i poboljšati sposobnost izvođenja uobičajnih dnevnih aktivnosti.

U djece i adolescenata (u dobi od 4-17 godina), etanercept se može upotrebljavati za liječenje juvenilnog idiopatskog artritisa koji zahvaća više zglobova, kada lijek koji se zove metotreksat nije imao zadovoljavajući učinak ili je neprikladan za dijete.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje