etanercept


Farmakoterapijska skupina:

Selektivni imunosupresiv

Tvorničko ime registrirano u RH:

Enbrel

Terapijske indikacije:

U odraslih (u dobi od 18 i više godina), etanercept se upotrebljava za liječenje umjerenog do teškog reumatoidnog artritisa, psorijatičnog artritisa, jakog ankilozirajućeg spondilitisa i umjerene do jake psorijaze, u svakom slučaju, obično kada ostali češće upotrebljavani načini liječenja ne djeluju dovoljno ili su neprikladni.

Pri liječenju reumatoidnog artritisa, etanercept se obično upotrebljava u kombinaciji s metotreksatom, ali se također može uzeti i kao monoterapija, ako liječenje metotreksatom nije prikladno.

Bez obzira da li se etanercept primjenjuje sam ili u kombinaciji s metotreksatom, etanercept će usporiti razvoj oštećenja na zglobovima uzrokovana reumatoidnim artritisom, i poboljšati sposobnost izvođenja uobičajnih dnevnih aktivnosti.

U djece i adolescenata (u dobi od 4-17 godina), etanercept se može upotrebljavati za liječenje juvenilnog idiopatskog artritisa koji zahvaća više zglobova, kada lijek koji se zove metotreksat nije imao zadovoljavajući učinak ili je neprikladan za dijete.