filgrastim


Farmakoterapijska skupina:

Hematopoetski faktor rasta, imunostimulator

Tvorničko ime registrirano u RH:

Neupogen 30, Neupogen 48

Terapijske indikacije:

Filgrastim je indiciran za skraćenje trajanja neutropenije i smanjenje pojave febrilne neutropenije u bolesnika s malignitetom (izuzev kronične mijeloične leukemije i mijelodisplastičnog sindroma) liječenih uobičajenom citotoksičnom kemoterapijom te za skraćenje trajanja neutropenije i njenih kliničkih posljedica u bolesnika pod mijeloablativnom terapijom koja prethodi transplantaciji koštane srži.

Filgrastim je indiciran ili za samu mobilizaciju progenitorskih stanica (prastanica) autologne periferne krvi ili za pospješenje oporavka hematopoeze nakon mijelosupresivne ili mijeloablativne kemoterapije uz pomoć infuzije tih stanica.

Sigurnost i djelotvornost filgrastima jednaka je u odraslih i djece koji primaju citotoksičnu kemoterapiju.

U bolesnika (djece ili odraslih) s teškom urođednom, cikličnom ili idiopatskom neutropenijom, s apsolutnim brojem neutrofila (ANC) 0,5 x 10 na devetu /l i poviješću ozbiljnih ili recidivnih infekcija, dugotrajna primjena filgrastima indicirana je u svrhu povećanja broja neutrofila i smanjenja incidencije i trajanja komplikacija povezanih s infekcijama.