repaglinid


Farmakoterapijska skupina:

Oralni hipoglikemizantni lijek, derivat karbamil-metil benzojeve kiseline

Tvorničko ime registrirano u RH:

NovoNorm

Terapijske indikacije:

Repaglinid se koristi u liječenju osoba s tipom 2 šećerne bolesti (inzulin-neovisnim tipom šećerne bolesti) u kojih se ne može postići zadovoljavajuća regulacija glikemije dijetom, smanjenjem tjelesne težine i fizičkom aktivnošću. Repaglinid je također indiciran u kombinaciji s metforminom u osoba s tipom 2 šećerne bolesti u kojih se razina šećera u krvi ne može dobro regulirati samo primjenom metformina.

Liječenje je potrebno započeti kao dodatak dijeti i fizičkoj aktivnosti vezano uz glavne obroke u svrhu smanjenja razine šećera u krvi.