Antidepresiv citalopram može uzrokovati potencijalno smrtonosnu aritmiju


Antidepresiv citalopram može uzrokovati potencijalno smrtonosnu aritmiju

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) izdala je priopćenje u kojem upozorava da visoke doze popularnog antidepresiva citaloprama mogu uzrokovati potencijalno smrtonosnu aritmiju te ih stoga ne bi trebalo više propisivati bolesnicima.

Naime doze citaloprama koje su veće od 40 mg dnevno mogu uzrokovati promjene u električnoj aktivnosti srca što može dovesti do nepravilnog srčanog ritma uključujući i potencijalno smrtonosnu aritmiju znanu kao Torsades de Pointes.

Bolesnici koji su izloženi većem riziku od razvoja aritmije su bolesnici koje već imaju srčanu bolest uključujući kongestivno zatajenje srca te bolesnici koji su skloniji nižim razinama kalija i magnezija u krvi.

Torsades de Pointes je specifični oblik polimorfne ventrikulske tahikardije u bolesnika s dugim QT intervalom. Karakterizirana je brzim, nepravilnim QRS kompleksima, koji kao da se prelamaju oko izoelektrične linije. Ova aritmija može spontano nestati ili prijeći u fibrilaciju ventrikula. Značajno narušava hemodinamiku i često vodi u smrt.  Dijagnosticira se EKG-om, a liječi IV magnezijem, mjerama za skraćivanje QT intervala te nesinkroniziranom kardioverzijom kada dođe do ventrikulske fibrilacije.

Citalopram pripada skupini antidepresiva znanoj kao inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) u kojoj se nalaze i escitalopram, fluvoksamin, fluoksetin, paroksetin i sertralin.

Izvor:
U.S. Food and Drug Administration (FDA)