Antitrombotik varfarin povećava rizik od krvarenja kod pretilih pacijenata


Antitrombotik varfarin povećava rizik od krvarenja kod pretilih pacijenata

Pretili pacijenti koji uzimaju antitrombotik varfarin izloženi su gotovo dva puta većem riziku od teškog krvarenja iz želuca, ukazuje studija provedena u SAD-u na gotovo 900 pacijenata.

Zašto je to tako nije jasno. No za neke stručnjake to i nije iznenađenje, obzirom da pretili pacijenti imaju više zdravstvenih problema, kao što su hipertenzija i dijabetes, te uzimaju više lijekova, od kojih neki mogu utjecati na učinkovitost lijeka varfarina.

Varfarin se obično propisuje za prevenciju moždanog i srčanog udara kod pacijenata s fibrilacijom atrija, obzirom da navedeno stanje povećava rizik od moždanog udara.

Smatra se da je kod primjene varfarina teško održati zadovoljavajuću koncentraciju varfarina u krvi. Naime, ukoliko je ona preniska, tada će varfarin biti neučinkovit u sprječavanju stvaranja krvnih ugrušaka, a ako je ona pak previsoka, tada se povećava rizik od pretjeranog krvarenja.

Također, ne treba smetnuti s uma da osim interakcije s drugim lijekovima, varfarin može biti u interakciji i s hranom.

Inače, neke ranije studije su pokazale da pacijenti s prekomjernom tjelesnom težinom trebaju veće doze varfarina kako bi on bio učinkovit.

Obzirom na rezultate ove studije, liječnici bi trebali razmotriti primjenu drugih antitrombotika u pretilih osoba, ističu stručnjaci.

Izvor:
American Heart Association meeting

Link na izvor