Atezolizumab u kombinaciji sa standardnom terapijom poboljšava preživljavanje kod uznapredovalog raka vrata maternice


Atezolizumab u kombinaciji sa standardnom terapijom poboljšava preživljavanje kod uznapredovalog raka vrata maternice

Za pacijentice s metastatskim, perzistentnim ili rekurentnim rakom vrata maternice, dodavanje atezolizumaba standardnom režimu bevacizumaba plus platina značajno poboljšava preživljenje bez progresije bolesti i ukupno preživljenje, ukazuju rezultati nove studije.

Medijan preživljenja bez progresije bio 13,7 odnosno 10,4 mjeseca s atezolizumabom i standardnom terapijom. Medijan ukupnog preživljenja u privremenoj analizi ukupnog preživljenja bio je 32,1 odnosno 22,8 mjeseci.

Prema mišljenju stručnjaka, trebalo bi razmotriti atezolizumab s bevacizumabom i kemoterapijom na bazi platine kao novu opciju prve linije za pacijentice s metastatskim, perzistentnim ili rekurentnim rakom vrata maternice.

Izvor:
The Lancet