Autizam, bipolarni poremećaj i shizofrenija dijele genetske sličnosti


Autizam, bipolarni poremećaj i shizofrenija dijele genetske sličnosti

Istraživanjem tkiva mozga, uočene su genetske sličnosti kod određenih mentalnih bolesti, naime, uočeni su slični obrasci ekspresije gena kod osoba s autizmom, bipolarnim poremećajem i shizofrenijom.

Prema mišljenju znanstvenika s University of California iz Center for Autism Research and Treatment iz Los Angelesa, sada je glavni izazov razumijeti kako su se te molekularne promjene u mozgu pojavile i koji je mehanizam u njihovoj podlozi. Smatra se da bi njihovo bolje razumijevanje doprinijelo razvoju novih terapija za spomenute mentalne poremećaje.

Također, uočeno je da osobe s velikim depresivnim poremećajem imaju obrasce ekspresije gena koji nisu viđeni kod drugih mentalnih bolesti.

Ekspresija gena je proces kojim se informacije iz gena koriste u sintezi funkcionalnog genskog produkta. Ti su produkti često proteini koji su inače važni za funkcioniranje stanice.

Izvor:
Science