Čak i prolazna alergija na hranu u djetinjstvu utječe na kasniju funkciju pluća


Čak i prolazna alergija na hranu u djetinjstvu utječe na kasniju funkciju pluća

Prema rezultatima nove studije, alergija na hranu u djetinjstvu, bez obzira na to je li se riješila ili ne, povezana je s poremećajima funkcije pluća i astmom u dobi od 6 godina.

Naime, pokazalo se da je alergija na hranu, ali ne i osjetljivost na hranu, u dobi od 1 godine bila povezana sa smanjenim forsiranim ekspiracijskim volumenom u jednoj sekundi (FEV1) i smanjenim forsiranim vitalnim kapacitetom (FVC) u dobi od 6 godina.

Razvoj pluća povezan je s djetetovom visinom i težinom, a djeca s alergijom na hranu mogu biti niža i lakša u usporedbi s vršnjacima bez alergije. Ovo bi moglo objasniti vezu između alergije na hranu i funkcije pluća. Također postoje slični imunološki odgovori uključeni u razvoj i alergije na hranu i astme.

Izvor:
The Lancet Child & Adolescent Health