COVID-19 može potaknuti upalu štitne žlijezde


COVID-19 može potaknuti upalu štitne žlijezde

Istraživanje provedeno u Italiji pokazalo je da infekcija sa SARS-CoV-2 može kod nekih pacijenata potaknuti upalu štitne žlijezde. Međutim, još uvijek nije jasno može li ta upala uzrokovati dugotrajnu disfunkciju štitnjače.

Nakon tri mjeseca, funkcija štitnjače u COVID-19 pacijenata se normalizirala, no znakovi upale i dalje su bili prisutni kod otprilike jedne trećine pacijenata.

Inače, poznato je da virusne infekcije mogu potaknuti upalu štitnjače, poznatu kao tireoiditis.

Ovo istraživanje pokazalo je, da se tireoiditis kod ljudi s umjerenim do teškim COVID-19 razlikuje od tipičnog tireoiditisa na nekoliko načina. Na primjer, nema tipične boli u vratu koja prati stanje. Mnogi su pacijenti imali i blagu disfunkciju štitnjače, a stope problema sa štitnjačom bile su veće kod muškaraca nego kod žena. Čini se da je disfunkcija štitnjače također povezana sa težim slučajevima COVID-19.

Smatra se da je kontinuirano praćenje funkcije štitnjače kod osobe sa simptomima koji sugeriraju i tireoiditis važno ako je ta osoba imala COVID-19.

Izvor:
The Endocrine Society, news release