COVID-19 povećava rizik od Alzheimerove bolesti


COVID-19 povećava rizik od Alzheimerove bolesti

COVID-19 prvenstveno pogađa starije osobe s medicinskim poremećajima koji ugrožavaju njihov imunitet. Različite neurološke manifestacije infekcije sa SARS-CoV-2 pokazuju da bi virus mogao utjecati na mozak na nekoliko načina.

Prethodne studije su pokazale da virusne infekcije mogu rezultirati neurodegeneracijom. Budući da COVID-19 i Alzheimerova bolest dijele čimbenike rizika i patološke karakteristike, postoji značajna zabrinutost u vezi s neurološkim učinkom infekcije SARS-CoV-2 i njezinim vjerojatnim doprinosom nastanku i napredovanju Alzheimerove bolesti kroz upalu.

Čimbenici rizika za COVID-19 uključuju dob i određene komorbiditete poput dijabetesa, pretilosti, kardiovaskularnih bolesti i hipertenzije. Prethodne studije pokazale su da je već postojeća demencija istaknuti čimbenik rizika za težinu i smrtnost od COVID-19. Apolipoprotein E4 (APOE4), najjači genetski faktor rizika za Alzheimerovu bolest, također može povećati rizik od COVID-19.

Virusne infekcije poput COVID-19 povezane su s povećanim rizikom od kognitivnog propadanja i neurodegenerativnih bolesti. SARS-CoV-2 ima amiloidogena svojstva i može pokrenuti agregaciju amiloida. Infekcija sa SARS-CoV-2 može povećati neurotoksičnost proteina Aβ42 u moždanim stanicama, oslabiti uklanjanje Aβ42 iz krvi i pojačati agregaciju amiloidnog proteina u cerebrospinalnoj tekućini (CSF).

Sve u svemu, rezultati studije naglašavaju vezu između COVID-19 i Alzheimerove bolesti, pri čemu su infekcije sa SARS-CoV-2 povezane s neuroupalom, neurodegeneracijom i dugotrajnim kognitivnim oštećenjem. Ovi rezultati pokazuju da i COVID-19 i Alzheimerova bolest imaju sinergijske učinke; međutim, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se razjasnile njihove dugoročne implikacije.

Izvor:
Journal of Neurochemistry