COVID-19 povezan s većim rizikom od Parkinsonove bolesti


COVID-19 povezan s većim rizikom od Parkinsonove bolesti

Izgleda da bi jedna od komplikacija COVID-19 mogla biti razvoj Parkinsonove bolesti, ukazuj u novi podaci. Naime, objavljena su najmanje tri slučaja relativno mladih pacijenata s COVID-19 koji su razvili Parkinsonovu bolest, bilo samostalno ili s drugim simptomima, u roku od 2 do 5 tjedana od zaraze sa SARS-CoV-2. Četvrti slučaj još nije objavljen.

Prema mišljenju stručnjaka, ako je ova veza stvarna, mogli bismo u budućnosti imati epidemiju Parkinsonove bolesti.

Spomenuta tri pacijenta imala 35, 45 i 58 godina. Svi su imali ozbiljnu respiratornu infekciju koja je zahtijevala hospitalizaciju. Kod dva od tri pacijenta simptomi Parkinsonove bolesti ublažili su se kada su dobili standardnu terapiju za Parkinsonovu bolest. Treći pacijent oporavio se bez lijekova.

Valja istaknuti, da su u svim slučajevima, na snimkama mozga bili uočeni klasični znakovi Parkinsonove bolesti. Nitko nije imao obiteljsku anamnezu Parkinsonove bolesti ili prodromalne Parkinsonove bolesti. 

Izvor:
Trends in Neurosciences