Depresija češća u osoba koje pate od migrene


Depresija češća u osoba koje pate od migrene

Kanadsko istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 67.000 ispitanika pokazalo je da je učestalost depresije gotovo dva puta veća u osoba koje pate od migrene nego u osoba koje nemaju migrenu.

Također, pokazalo se da su riziku od razvoja depresije posebno izložene mlađe osobe s migrenom, samci, te osobe čije glavobolje utječu na njihove svakodnevne aktivnosti.

Jednako tako, rezultati istraživanja pokazali su da su osobe s migrenom izložene i većem riziku od razvoja suicidalnih misli.

Smatra se da je migrena s aurom više povezana s razvojem depresije i suicidalnih misli nego migrena bez aure. Kronične migrene su također više povezane s depresijom nego epizodne migrene.

Svakako treba spomenuti da se probir za depresiju već od ranije preporuča za osobe koje pate od migrene.

Izvor:
Depression Research and Treatment