Dijabetes tip 1 povećava rizik od fibrilacije atrija


Dijabetes tip 1 povećava rizik od fibrilacije atrija

Izgleda da su oboljeli od dijabetesa tip 1 izloženi većem riziku od razvoja fibrilacije atrija, poremećaja srčanog ritma, i to osobito žene, ukazuje nova studija provedena u Švedskoj. Nakon deset godina praćenja pokazalo se da je rizik od fibrilacije atrija u oboljelih od dijabetesa tip 1 bio 50 posto veći u žena i neznatno povišen u muškaraca.

Također, treba spomenuti da je dodatni rizik uočen u pacijenata s lošijom kontrolom glikemije i bubrežnim komplikacijama.

Jednako tako, pokazala se važnost zadržavanja vrijednosti HbA1c unutar preporučenih raspona i kontrole bubrežnih komplikacija. Liječnici bi trebali biti svjesni čimbenika rizika kao što su starija dob, težina bubrežnih komplikacija, slaba kontrola glikemije, hipertenzija i koegzistirajuća kardiovaskularna bolest pri probiru za fibrilaciju atrija.

Izvor:
Lancet Diabetes & Endocrinology