Dijabetes tip 2 može uzrokovati oštećenje sluha


Dijabetes tip 2 može uzrokovati oštećenje sluha

Američko istraživanje je pokazalo da su oboljeli od dijabetesa tip 2 izloženi većem riziku od gubitka sluha. Svakako treba spomenuti da su i neka druga prethodna istaživanja ukazivala na vezu između dijabetesa i oštećenja sluha.

Inače, gubitak sluha se javlja u više od 16 posto odraslih Amerikanaca, a dvije trećine njih imaju klinički značajna oštećenja sluha do 70. godine. Jednako tako, treba reći da gotovo polovina osoba starijih od 75 godina ima ozbiljne poteškoće sa sluhom.

Gubitak sluha se obično povezuje s društvenom iziolacijom, depresijom, mentalnim propadanjem, demencijom te većim rizikom od pada, hospitalizacije i smrti.

Prema mišljenju stručnjaka oboljelima od dijabetesa tip 2 bi uz strandardne testove i pretrage također trebalo testirati i sluh.

Izvor:
Current Diabetes Reports