Dijabetes u mladosti povezan s većim rizikom od Alzheimerove bolesti


Dijabetes u mladosti povezan s većim rizikom od Alzheimerove bolesti

Mladi ljudi s dijabetesom mogu imati znatno veći rizik od razvoja Alzheimerove bolesti kasnije u životu, ukazuje nova studija. Naime, uočena je prisutnost specifičnih biomarkera u krvi koji ukazuju na rane znakove neurodegeneracije i Alzheimerove bolesti (AD) kod mladih ljudi s dijabetesom u mladosti.

Preliminarni dokazi pokazuju da je predklinička neuropatologija Alzheimerove bolesti prisutna kod mladih ljudi s dijabetesom u mladosti.

Također, valja spomenuti, da osim viših biomarkera Alzheimerove bolesti u krvi, mladi s dijabetesom u mladosti pokazali su povećano nakupljanje amiloidnih proteina u područjima mozga gdje se Alzhemerova bolest pojavljuje.

Ovi novi podaci zabrinuli su stručnjake s obzirom na sve veći teret pretilosti među mladima te mlađim godinama u kojima ljudi razvijaju dijabetes. Obzirom da pretilost doprinosi dijabetesu i upalama koje potiču brojne druge bolesti uključujući Alzheimerovu bolest.

Alzheimerova bolest se često smatra bolešću kasne životne dobi, no ova studija pokazuje da faktori ranog života mogu igrati značajnu ulogu u razvoju ove neurodegenerativne bolesti.

Izvor:
Endocrines