Djeca s prekomjernom tjelesnom težinom sklonija razvoju žučnih kamenaca


Djeca s prekomjernom tjelesnom težinom sklonija razvoju žučnih kamenaca

Analiza zdravstvenih kartona više od 510.000 američke djece, u dobi od 10 do 19 godina, pokazala je da su djeca s prekomjernom tjelesnom težinom i pretila djeca izložena znatno većem riziku od razvoja žučnih kamenaca.

Tako se pokazalo da djeca s prekomjernom tjelesnom težinom u usporedbi s djecom koja imaju normalnu tjelesnu težinu, imaju dva puta veći rizik od razvoja žučnih kamenaca, a umjereno pretila djeca četiri puta veći rizik, dok je u izrazito pretile djece taj rizik šest puta veći.

Također, pokazalo se da je veza između pretilosti i žučnih kamenaca izraženija u djevojčica nego u dječaka, pa tako izrazito pretile djevojčice u odnosu na djevojčice sa normalnom tjelesnom težinom, imaju osam puta veći rizik od žučnih kamenaca.

Iako se žučni kamenci relativno često susreću kod pretilih odraslih osoba, žučni kamenci se rijetko nalaze kod djece i adolescenata. Očito da ovi rezultati ukazuju na alarmantni trend razvoja bolesti koje se obično susreću u odraslih osoba kod mladih izrazito pretilih osoba.

Obzirom da je dječja pretilost u porastu, pedijatri mogu očekivati da će sve više djece koju pregledaju imati i žučne kamence, ističu stručnjaci.

Izvor:
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition