Dodaci vitamina E mogu uzrokovati gubitak koštane mase?


Dodaci vitamina E mogu uzrokovati gubitak koštane mase?

Japansko istraživanje provedeno na miševima pokazalo je da dodaci vitamina E mogu ometati proces koji čuva zdravlje kosti, naime kod zdravih miševa vitamin E može potaknuti proizvodnju osteoklasta, stanica koje resorbiraju kost, što može rezultirati gubitkom koštane mase.

Poznato je da veličina i gustoća kosti ovisi o ravnoteži između osteoblasta, stanica koje stvaraju koštani matriks i tada ga mineraliziraju i osteoklasta, stanica koje resorbiraju kost.

Inače vitamin E se može naći u uljima, zelenom povrću poput špinata i brokule te bademima i lješnjacima.

Stručnjaci ističu da su potrebna dodatna istraživanja koja bi razjasnila na koji način vitamin E utječe na zdravlje kosti u ljudi.

Izvor:
Nature Medicine