Eksperimentalna imunoterapija može dovesti do potpune remisije leukemije


Eksperimentalna imunoterapija može dovesti do potpune remisije leukemije

Rezultati nove studije pokazali su da eksperimentalna imunoterapija može dovesti do potpune remisije uznapredovale akutne limfoblastične leukemije (ALL) u pacijenata u kojih druge terapije nisu dale rezultate.

Naime, pokazalo se da je 90 posto pacijenata u kojih je primjenjena eksperimentalna imunoterapija ušlo u potpunu remisiju, što je odličan rezultat ako se uzme u obzir činjenica da nisu reagirali na druge terapije.

Inače, akutna limfoblastična leukemija je zloćudna bolest krvotvornog tkiva, a karakterizira ju nakupljanje i bujanje zloćudno promijenjenih limfocita, bijelih krvnih stanica, u koštanoj srži, perifernoj krvi, te u završnoj fazi nakupljanje limfocita u svim tkivima organizma.

Bolest brzo napreduje i ima lošu prognozu. Znatno je češća u djece nego u odraslih osoba. Standardna terapija se sastoji od tri ciklusa kemoterapije. U slučaju ponovne pojave ALL-a, bolest je često rezistentna na većinu kemoterapeutika.

Spomenuta eksperimentalna imunoterapija cilja specifične proteine na ALL stanicama.

Izvor:
New England Journal of Medicine