Eksperimentalna imunoterapija obećava u liječenju akutne mijeloične leukemije


Eksperimentalna imunoterapija obećava u liječenju akutne mijeloične leukemije

Eksperimentalna imunoterapija pokazala je obećavajuće rezultate u liječenju pacijenata koji imaju akutnu mijeloičnu leukemiju, ukazuju rezultati nove studije. Naime, od devet pacijenata s akutnom mijeloičnom leukemijom koji su primili novu terapiju, četvero je otišlo u potpunu remisiju, čak i do šest mjeseci. Svakako treba naglasiti da prethodno liječenje navedenih pacijenata sa standardnom kemoterapijom nije bilo uspješno.

Spomenuta imunoterapija uključuje infuziju NK stanica uzetih od zdravog donora koje su u laboratoriju dodatno obrađene da napadaju stanice tumora.

Dodatna istraživanja bi trebala razjasniti koliko dugo treba trajati takvo liječenje, koja je optimalna doza NK stanica i koliko često treba takvu terapiju ponavljati.

Inače, akutna mijeloična leukemija je rak krvnih stanica koji se obično javlja u osoba starije životne dobi, a prosječna dob postavljanja dijagnoze je 60 godina. Akutna mijeloična leukemija čini 70 posto svih slučajeva akutne leukemije. U SAD-u se svaki godine dijagnosticira gotovo 20.000 novih slučajeva, a umire oko 10.000 pacijenata.

Izvor:
Science Translational Medicine