Eksperimentalna terapija učinkovita u liječenju leukemije u odraslih osoba


Eksperimentalna terapija učinkovita u liječenju leukemije u odraslih osoba

Istraživanje provedeno u SAD-u na 16 pacijenata pokazalo je da primjena eksperimentalne terapije znane kao adoptivna T-stanična terapija može pomoći u liječenju akutne limfoblastične leukemije (ALL) u odraslih osoba.

Naime, nakon primjene T-stanične terapije čak 88 posto pacijenata je ušlo u remisiju. Adoptivna T-stanična terapija je oblik imunoterapije pri kojem se izvan tijela bolesnika uzgoje bolesnikovi T-limfociti koji uništavaju samo određene, obično tumorske stanice. U ovom slučaju su to stanice bolesnikove akutne limfoblastične leukemije.

Prema mišljenju stručnjaka, stopa pacijenata koji su pozitivno reagirali na primjenu T-stanične terapije je nevjerojatno visoka. Što pruža nadu pacijentima kod kojih postojeće terapije nisu bile uspješne.

Inače, prošle godine u ožujku, objavljeni su slični rezultati drugog istraživanja u stručnom medicinskom časopisu Science Translational Medicine.

Nuspojave koje su se javile kod primjene T-stanične terapije bile su vrućica, sniženje krvnog tlaka i otežano disanje znano kao sindrom oslobađanja citokina (CRS). U 7 od 16 pacijenata razvio se teški oblik CRS-a.

Akutna limfoblastična leukemija (ALL) poznata i kao akutna limfocitna leukemija, najčešća je zloćudna bolest dječje dobi, no pogađa i sve uzraste. U odraslih osoba se najčešće javlja oko 50. godine. Obično se oko 30 posto odraslih bolesnika uspije izliječiti.

Akutna limfoblastična leukemija napreduje brzo, i bolesnici mogu umrijeti u roku od nekoliko tjedana, ukoliko se ne liječe. Kao početna terapija primjenjuje se kemoterapija u tri odvojene faze. U slučajevima recidiva bolesti, akutna limfoblastična leukemija je često otporna na većinu kemoterapeutika.

Izvor:
Science Translational Medicine