Erekcijska disfunkcija može biti znak nedijagnosticiranog dijabetesa kod muškaraca mlađih od 40 godina


Erekcijska disfunkcija može biti znak nedijagnosticiranog dijabetesa kod muškaraca mlađih od 40 godina

Erekcijska disfunkcija (ED) češća je kod starijih osoba s dugotrajnim dijabetesom tipa 2. Međutim, novo istraživanje pokazalo je da erekcijska disfunkcija ukazuje na nedijagnosticiran predijabetes i dijabetes tipa 2 kod mladih muškaraca ispod 40 godina.

Naime, smatra se da velik broj odraslih osoba ima nedijagnosticiran dijabetes, a četvrtina tih slučajeva je među mladim osobama od 18 do 44 godine.

Ova studija je pokazala da pacijenti s erekcijskom disfunkcijom imaju 34% veći rizik za predijabetes ili dijabetes tipa 2. Dodatno, 75% pacijenata razvilo je predijabetes ili dijabetes tipa 2 unutar godinu dana od dijagnoze erekcijske disfunkcije.

Izvor:
Preventive Medicine