Fekalna transplantacija sigurna i prihvatljiva opcija za liječenje C. difficile infekcija


Fekalna transplantacija sigurna i prihvatljiva opcija za liječenje C. difficile infekcija

Transplantacija fekalnog mikrobiota (FMT) pokazala se sigurnom i učinkovitom u odnosu na antibiotsku terapiju u liječenju rekurentnih infekcija uzrokovanih s Clostridium difficile, ukazuje nova studija.

Također, treba istaknuti da ne samo da je liječenje transplantacijom fekalnog mikromiota (FMT) bilo trajno, već je pokazalo i potencijalne prednosti u odnosu na antimikrobnu terapiju.

Inače, pacijenti koji imaju infekciju s Clostridium difficile češće imaju veoma osiromašen crijevni mikrobiom, za koji se vjeruje da nije samo rezultat infekcije nego i antibiotske terapije. Jednako tako, u spomenutih pacijenata su češći funkcionalni gastrointestinalni poremećaji poput dispepsije.

Zanimljivo je da je tijekom istraživanja dvostruko češće došlo do razvoja alergije u pacijenata na antibiotskoj terapiji nego u pacijenata u kojih je primjenjena transplantacija fekalnog mikrobiota.

Jednako tako, u skupini pacijenata u kojih je učinjena fekalna transplantacija, funkcija crijeva je postala redovitija i crijevne navike su se značajno brže poboljšale nego kod pacijenata na antibiotskoj terapiji.

Valja istaknuti da je 77,8 posto pacijenata u kojih je učinjena fekalna transplantacija izjavilo da su njihovi simptomi infekcije s Clostridium difficile nestali za tri ili manje dana u usporedbi sa samo 23,1 pacijenata koji su bili liječeni antibioticima.

Inače, antibiotici širokog spektra kao što su makrolidi ili tetraciklini koji se često koriste za liječenje C. difficile infekcija mogu biti povezani s razvojem sindroma iritabilnog crijeva

Smatra se da su rezultati ovog istraživanja pokazali da je fekalna transplantacija mikrobiota (FMT) sigurna i prihvatljiva opcija za liječenje bolesnika s recidivnom C. difficile infekcija te ju stoga treba razmotriti kao alternativu liječenju antimikrobnim lijekovima.

Izvor:
Alimentary Pharmacology & Therapeutics