Genetski test mogao bi pomoći liječnicima da identificiraju pacijente s rizičnim multiplim mijelomom


Genetski test mogao bi pomoći liječnicima da identificiraju pacijente s rizičnim multiplim mijelomom

Prema rezultatima novog istraživanja, novi genetski test mogao bi pomoći liječnicima da identificiraju pacijente s multiplim mijelomom koji je sklon ranom agresivnom napredovanju.

Istraživanje je pokazalo da pacijenti čiji karcinom pokazuje određene genetske obrasce imaju puno lošiju stopu preživljavanja od prosjeka te imaju manju vjerojatnost da će im u liječenju bolesti pomoći lijek lenalidomid.

U prosjeku, pacijenti s multiplim mijelomom koji su imali potpis visokorizične SKY92 ekspresije gena, imali su i do tri puta veći rizik od ranog recidiva bolesti. Jednako tako, pacijenti s izraženim genetskim mutacijama imali su i do dva puta veći rizik od smrti.

Smatra se da bi kod tako rizičnih pacijenata trebalo u liječenju primjeniti nove imunoterapeutike u kombinaciji s kemoterapijom.

Izvor:
Leukemia