Hipertenzija u srednjoj životnoj dobi povezana sa slabljenjem kognitivnih sposobnosti u starosti


Hipertenzija u srednjoj životnoj dobi povezana sa slabljenjem kognitivnih sposobnosti u starosti

Istraživanje u kojem je sudjelovalo gotovo 14.000 ispitanika u dobi od 48 do 67 godina, pokazalo je da je povišeni krvni tlak (hipertenzija) u srednjoj životnoj dobi povezan sa slabljenjem kognitivnih sposobnosti u starijoj životnoj dobi.

Naime, na testovima procjene kognitivnih sposobnosti, osobe koje su imale hipertenziju u srednoj životnoj dobi, imale su 6,5 posto lošije rezultate nego osobe s normalnim krvnim tlakom. 

Ispitanici koji su sudjelovali u ovom istraživanju praćeni su 23 godine, tijekom kojih su njihove kognitivne sposobnosti testirane tri puta.

Prema mišljenju stručnjaka, povišeni krvni tlak je važan čimbenik rizika za demenciju. Naravno, liječenjem hipertenzije, može se smanjiti i rizik od demencije.

Inače, od ranije je poznato da je hipertenzija povezana s rizikom od moždanogsrčanog udara.

Izvor:
JAMA Neurology