Hipofrakcionirano zračenje učinkovito u liječenju raka dojke u početnom stadiju


Hipofrakcionirano zračenje učinkovito u liječenju raka dojke u početnom stadiju

Rezultati dvaju britanskih istraživanja pokazali su da je hipofrakcionirano zračenje, primjena visokih doza zračenja tijekom tri tjedna, jednako učinkovito kao i primjena standardne terapije zračenja, primjena niskih doza zračenja tijekom pet tjedana, u liječenju žena s rakom dojke u početnoj fazi bolesti.

Također, pokazalo se da je hipofrakcionirano zračenje sigurna terapija, te da uzrokuje manje oštećenja okolnog zdravog tkiva.

Osim toga, praktičnije je i jeftinije od trenutne standardne terapije zračenja, ističu stručnjaci.

U većini slučajeva, postoperativna radioterapija u trajanju od tri tjedna može se preporučiti kao standardna skrb za žene s rakom dojke u početnom stadiju, smatraju stručnjaci.

Izvor:
The Lancet Oncology