Hodanje može pomoći u ublažavanju depresije


Hodanje može pomoći u ublažavanju depresije

Analiza 8 studija koje su uključivale 341 ispitanika pokazala je da bi hodanje moglo imati bitnu ulogu u borbi protiv depresije. Inače neke prethodne studije pokazale su da intenzivno vježbanje može ublažiti simptome depresije, no učinak manje napornih aktivnosti na ublažavanje depresije bio je nepoznat.

No, ova analiza je pokazala da hodanje ima sličan učinak na ublažavanje simptoma depresije kao i intenzivniji oblici vježbanja.

Prednost hodanja je ta što ga većina ljudi može lako prakticirati bez dodatnih financijskih troškova, a i hodanje se može relativno lako uklopiti u svakodnevni život.

Naravno, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko dugo, koliko brzo i gdje treba hodati.

Kako vježbanje utječe na ublažavanje depresije znanstvenicima nije u potpunosti jasno, no pretpostavlja se da vježbanje odvlači pažnju od briga te daje osjećaj kontrole, a očito je da ima utjecaja i na otpuštanje hormona.

Prema mišljenju znanstvenika vježbanje u grupi trebalo bi imati još povoljniji učinak na ublažavanje simptoma depresije, jer pruža priliku za jačanjem društvenih veza.

Izvor:
Mental Health and Physical Activity